Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU
při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pravidla pro provoz mateřské školy v době epidemiologické situace - COVID - 19

Pravidla pro provoz mateřské školy v době epidemiologické situace - COVID - 19Datum konání:
11.5.2020

PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE - COVID -19

Tato pravidla se vztahují na základní provozní podmínky Fakultní mateřské školy Sluníčko pod střechou při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964 po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Provozní podmínky směrem k dětem a zákonným zástupcům:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do mateřské školy a z mateřské školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Je nezbytné minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou. Pokud bude docházet ke kumulaci lidí, bude určena osoba, která zajistí postupné vcházení do budovy – rozestupy 2 metry.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Výchovně vzdělávací aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (rychlé předání, vyzvednutí dítěte). Dítě doprovází pouze 1 osoba.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro větší ochranu zaměstnanců je stanoveno, že při komunikaci se zákonnými zástupci při předávání a vyzvedávání dítěte má příslušný pedagog ochranný štít.
 • Veškeré individuální konzultace jsou možné pouze po předchozí domluvě termínu, pedagog bude chráněn ochranným štítem, zákonný zástupce rouškou.
 • V šatnách dětí u vstupu jsou umístěny dezinfekci na ruce, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem.
 • Zákonný zástupce uloží dětskou použitou roušku do skříňky v uzavíratelném igelitovém obalu.
 • Ve skříňce bude každé dítě mít 2 čisté roušky, podepsané, uložené v uzavíratelném igelitovém obalu pro případ nezbytné potřeby.
 • Je zakázáno nosit jakékoliv hračky z domova.
 • V tomto období nebudou používány zubní kartáčky a látkové ručníky.
 • Po přezutí a převlečení si dítě za dohledu doprovázející osoby před vstupem do třídy důkladně (20 až 30 sekund) umyje ruce vodou a tekutým mýdlem. Způsob správného mytí rukou je vyvěšen v každé dětské umývárně – zajistí zákonní zástupci, v případě potřeby dávkují desinfekční prostředek.
 • Pro pobyt venku se využívá přednostně areál MŠ (zahrada,) a částečně blízké okolí formou vycházek s nutným použitím roušek Venku se děti schází, u vchodu do zahrady a je jim měřena teplota. Rodiče si děti vyzvedávají na zahradě odpoledne, v poledne telefonem do třídy a dítě jim bude předáno. Řiďte se, prosím, zdravým rozumem. Na zahradě je zajištěn dostatek tekutin, stínu, výchovně vzdělávací nabídky.
 • Vnitřní i venkovní toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky.
 • Všechny třídy jsou vybaveny desinfekčními prostředky, s kterými manipuluje pouze pedagog, popř. jiný dospělý
 • V celé škole se pravidelně denně uklízí, desinfikuje a větrá - minimálně 1x za hodinu po dobu alespoň 5 minut
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota)– dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu.
 • ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI JSOU POVINNI PŘI PRVNÍM VSTUPU ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a COVID PRAVIDLA – oboje zákonní zástupci mohou stáhnou z našich stránek popř. bude k dispozici u vchodu do školy a do zahrady. Bez těchto podepsaných dokumentů nebude dítě do MŠ přijato.

Souhrn nejdůležitějších "Covid pravidel" zahájení docházky do MŠ

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí děti důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce tekutým mýdlem.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaků onemocnění (kašel, rýma, teplota) - dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu.
 • Zákonný zástupce doloží čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Toto prohlášení doloží zákonný zástupce, vždy nové, každý jednotlivý týden (ke stažení v příloze, nebo si jej můžete vyzvednout přímo v MŠ).
 • Zákonný zástupce podepíše, že byl seznámen s Covid podmínkami provozu a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního omezení.
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova.
 • Denně je nutné omytí hraček desinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, hračky, které nelze omýt, nebudou používány.
 • Z preventivních důvodů bude maximálně využíváno možnosti pobytu ve venkovních prostorách mateřské školy.
 • Každé dítě si přinese alespoň dvě čisté roušky uložené v uzavíratelném sáčku a podepsané, dále budou mít děti použité roušky v uzavíratelném sáčku pro cestu z MŠ. V areálu MŠ nesmí docházet k promísení tříd. Pokud jdou děti na vycházku, zde je rouška povinná. (neplatí pro děti s PAS)

Praha 25. 05. 2020

Mgr. Helena Zdrubecká

ředitelka školy

 

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů