O nás

DĚTI VEDEME:
ke Slušnému a Laskavému vystupování
k Úctě k druhému
aby NÍzkost v jednání byla dětem cizí
k Čestnosti a činorodosti
k uvědomění, že Kamarádství souvisí s Ochotou
POmoci Druhému
ke Svědomitosti a Trpělivosti
k odvaze ŘEšit problémy
k umění své CHování Ovládat
k přesvědčení, že s Úsměvem jde všechno líp.

 

Naše mateřská škola se nachází ve čtvrti lokality Lužiny, v blízkosti rozsáhlého centrálního parku Prahy 13 a Prokopského údolí. Je umístěna do prostorné třípavilonové budovy, jejíž vzdušné prostory poskytují všem dětem dostatečné množství volného místa pro hru a zájmovou činnost, včetně speciálně upravené tělocvičny. Okolo školy je velká zahrada zastíněná vzrostlými stromy s množstvím herních prvků (pískoviště, průlezky, kolotoč…). V mateřské škole jsou třídy pro děti zpravidla od 3 do 6 (7) let.

Děti jsou v běžných třídách pro starší a mladší děti. Náš školní vzdělávací program vychází z „Rámcového programu předškolního vzdělávání“. Kvalifikované učitelky vedle standardní péče zajišťují i nadstandardní aktivity pro všechny děti naší mateřské školy. Rodiče mají možnost přijít v předem stanovených termínech, na konzultační odpoledne, a tím umožnit dítěti první kontakty s kolektivním zařízením.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet u všech dětí v rámci jejich možností samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené, osobnostně orientované výchovy, která položí základ celoživotnímu vzdělávání podle zájmů, možností a potřeb každého jedince, z tohoto záměru vyplývá naplněnost tříd. 7 tříd – od nejmenšího počtu 15 dětí do maximálního počtu 25 dětí na třídu. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné, svobodné a spokojené.

 

  • individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky, ordinace klinického logopeda
  • lesní třída
  • nadstandardní aktivity: kroužky vedené našimi pedagogy v odpoledních hodinách
  • nadstandardní aktivity: kroužky vedené externě v dopoledních hodinách – keramika

Obsazení školky:

Zaměstnanci
Učitelky: 12
Asistentky pedagoga : 4
Správní zaměstnanci: 6
Kapacita školy: 135 dětí
Ředitelka školy: Mgr.Zdrubecká Helena
Vedoucí učitelka: Bc. Ristič Petra
Ekonom školy, vedoucí ŠJ: Mgr. Střechová Jarmila
Klinický logoped: PaedrDr. Horká Lenka

školka Praha 13

Budova školky Sluníčko pod střechou