O náschlapec-s-autem.png

Naše mateřská škola se nachází ve čtvrti lokality Lužiny, v blízkosti rozsáhlého centrálního parku Prahy 13 a Prokopského údolí. Je umístěna do prostorné třípavilonové budovy, jejíž vzdušné prostory poskytují všem dětem dostatečné množství volného místa pro hru a zájmovou činnost, včetně speciálně upravené tělocvičny.

Okolo školy je velká zahrada zastíněná vzrostlými stromy s množstvím herních prvků (pískoviště, průlezky, kolotoč...). V mateřské škole se organizuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. V mateřské škole je v provozu sedm tříd.

houpaci-kun.pngDěti jsou v běžných třídách pro starší a mladší děti. Náš školní vzdělávací program vychází z „Rámcového programu předškolního vzdělávání“. Kvalifikované učitelky vedle standardní péče zajišťují i nadstandardní aktivity pro všechny děti naší mateřské školy. Rodiče mají možnost přijít v předem stanovených termínech, na konzultační odpoledne a tím umožnit dítěti první kontakty s kolektivním zařízením.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet u všech dětí v rámci jejich možností samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené, osobnostně orientované výchovy, která položí základ celoživotnímu vzdělávání podle zájmů, možností a potřeb každého jedince, z tohoto záměru vyplývá naplněnost tříd. 7 tříd - od nejmenšího počtu 15 dětí do maximálního počtu 25 dětí na třídu.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směruje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné, svobodné
a spokojené.

Webová prezentace FMŠ Sluníčko pod střechou při PedfUK, Mohylová 1964, Praha 13 je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu, jak je stanovují Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Forma uveřejněných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Děti vedeme

 • dite-s-bubinkem.pngke Slušnému a Laskavému vystupování
 • k Úctě k druhému
 • aby zkost v jednání byla dětem cizí
 • k Čestnosti a činorodosti 
 • k uvědomění, že Kamarádství souvisí s Ochotou POmoci Druhému
 • ke Svědomitosti a Trpělivosti
 • k odvaze ŘEšit problémy
 • k umění své CHování Ovládat 
 • k přesvědčení, že s Úsměvem jde všechno líp

Proč si vybrat naši mateřskou školu

 • individuální vzdělávání pro děti s odkladem školní docházky, ordinace klinického logopeda
 • lesní třída
 • nadstandardní aktivity: kroužky vedené našimi pedagogy v odpoledních hodinách 
 • nadstandardní aktivity: kroužky vedené externě v dopoledních hodinách - keramika
 • individuální přístup ke každému dítěti

Fotogalerie