Drobečková navigace

Úvod > Projekty a programy

Projekty

Projekt v rámci operačního programu Praha - Pól růstu ČR

Naše škola plánuje vypsat zakázku na nákup vybavení a rekonstrukci učeben související s realizací projektu realizovaného v rámci OP PPR výzva č. 20 a to v následujících oblastech:

- učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji, podporu EVVO (včetně venkovních učeben)

- rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)

- stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách

- fyzická dostupnost a bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se SVP)

Zakázka bude zadána v režimu „Zakázky s předpokládanou hodnotou od 400.000/500.000 Kč bez DPH a nepřesahující 2.000.000/6.000.000“ definované v rámci kapitoly 19.3.1.2. příručky „Pravidla pro žadatele a příjemce, Operační program, PRAHA – PÓL RŮSTU ČR“.

Potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří mají zájem o zaslání písemné uzavřené výzvy k podání nabídek na stavební práce nebo na dodávky podle kapitoly č. 19.4.1.2 této příručky, mohou o toto písemně požádat do 20. 7. 2018 na e-mail (uvést váš kontaktní e-mail, na který budete chtít žádosti přijímat). V žádosti zájemci uvedou o jaký druh zakázky mají zájem – tj. zda o stavební práce nebo o dodávky vybavení do školských zařízení.

Šablony I.

Název programu: Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: Vzděláváme dvouleté děti

Realizace projektu: 2016 - 2018

Anotace:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, spolupráce s rodiči dětí. Podpora extrakurikulárních aktivit.

V současné době máme zažádáno o Šablony II.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus +

Ve dnech 11.-12.1. 2018 jsme se zúčastnili úvodního setkání k evropskému projektu ETTECEC (Early aTTention for the inclusion of children with pervasive developmental disorders in ECEC systems ) v Las Palmas na Kanárských ostrovech.
Projekt je zaměřený na inkluzi dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do předškolního vzdělávání v partnerských zemích. Cílem projektu je podpořit učitele mateřských škol při začleňování dětí s PAS do aktivit ve třídě.
Vychází ze zkušeností odborníků, že velká část pedagogů v předškolním vzdělávání se k inkluzi dětí s PAS staví s velkými obavami. Důvodem jejich postojů je strach, že ke vzdělávání dětí s PAS nemají dostatečné odborné vzdělání. Neuvědomují si však, že spíše než odborné znalosti týkající se diagnózy PAS, je pro jejich práci důležitější osvojení všeobecných dovedností a zásad práce s různorodostí dětské skupiny.
Výstupem projektu bude on-line kurz pro učitelky MŠ, který nabídne popis, videa a návrhy řešení běžných, reálných situací, které mohou nastat v inkluzivním předškolním vzdělávání dětí s PAS.
Projekt realizujeme ve spolupráci s partnerskými organizacemi:
Schola Empirica (Česká republika), nezisková organizace, http://scholaempirica.org/
Mi Hijo y Yo (Španělsko), nezisková organizace, která poskytuje poradenství a podporu rodinám dětí s PAS,  http://asociacionmihijoyyo.org
Svetovalnica za avtizem, (Slovinsko), speciální poradenská organizace, www.avtizem.net
Pedagoški inštitut (Slovinsko), výzkumný ústav pedagogický, www.pei.se
Autisme-Europe (Belgie), nadnárodní organizace zastřešující více než 90 subjektů, které se věnují autistům, www.autismeurope.org

Více informací o projektu naleznete zde: www.ettecec.eu